GEOMETRIA VAGY MŰVÉSZET?
avagy Vasarely másképp


Kádár Rita,
(matematika-fizika tanár, Eötvös József Általános Iskola Budapest XIII.)

A program a Szépművészeti Múzeum Vasarely Gyűjteményéhez kapcsolódik, s elsősorban a 10-14 évesek számára ajánlott. Victor Vasarely alkotásain keresztül mutatja be az általános iskolában tanult geometriai transzformációkat (tükrözés, forgatás, hasonlóság), és térbeli alakzatok síkbeli ábrázolását. A résztvevők közösen elemeznek Vasarely műveket, és saját maguk is geometriai képek alkotóivá válnak. A megtanult készségekkel vezetett tanórákon a gyerekek képek alapján készíthetnek a témakör szerinti alkotásokat (rajz, festés, montázs), és matematikai számításokat is végezhetnek a hasonlóság témakörében.

Koncepció


Múzeumpedagógiai szempontok:
 1. Vasarely alkotások megismerése,
 2. kapcsolat az iskolai tananyaggal,
 3. kapcsolódás több tantárgyhoz (matematika, rajz, fizika),

A program három részből áll:
 1. felkészítő óra az iskolában,
 2. látogatás a múzeumban, alkotás,
 3. levezető óra az iskolában.

Munkamódszerek, feladatok


1. A múzeumlátogatást megelőző, felkészítő óra


A résztvevők
 • megnéznek egy prezentációt az optikai illúziókról,
 • elmondják saját benyomásaikat a képekről, melyik miért tetszett-nem tetszett,
 • megismerik Vasarely életrajzát, 
 • kész ábrákon figyelik meg a transzformációkat,
 • párokban, kis csoportokban és valamennyien együtt dolgoznak.

Az alábbi kérdésekre keresünk választ: 

 1. Ki volt Viktor Vasarely? Mi az op-art (optikai művészet)? 
 2. Hol van a Vasarely Múzeum? 
 3. Milyen képeket készített? 
 4. Optikai csalódás
 5. Szimmetrikusak-e az alábbi síkidomok? Ha igen, rajzold be a tükörtengelyeket!

2. Múzeumi óra


Ennek során a résztvevők
 • közelebbről megismerkednek a festő munkásságával,
 • páros játékot játszanak,
 • csoportban dolgoznak,
 • szimmetrikus képeket fedeznek fel,
 • közelről figyelik meg egyes festmények apró részleteit,
 • pontosan próbálják leírni a festményt,
 • saját művet hoznak létre.

Alkotás: saját kép elkészítése esetleg párban dolgoznak)

A gyerekek színes négyzetlapokat kapnak, amelyeket tetszőleges alakzatban kell elhelyezniük. Az elkészült műveket elemezzük, az alábbi szempontok szerint: szimmetrikus lett-e; milyen alakzatot látunk; mi lenne a mű címe? Az elkészült munkákból kiállítást rögtönözünk, mindenki megnézi a többiek alkotását is. A műveket fotón örökítjük meg.

3. Levezető óra ismertetése


A program várható eredményei: a gyerekek (résztvevők) matematikai fogalmakkal, a közös játék és munka örömével iskolán kívül, saját alkotásaikon keresztül ismerkednek, így a motiváció is sokkal erősebb. Továbbfejleszthető középiskolások részére, illetve a fizikán belül az optika témakörében.

További információ:

Juhász Litza (Szépművészeti Múzeum, múzeumpedagógus)                 
        litza.juhasz@szepmuveszeti.hu

Kádár Rita (matematika-fizika tanár, Eötvös József Általános Iskola Budapest XIII.)
        rita.kadar@upcmail.hu tel: +36 30 2844596