Tehetségpontok - matematikai tehetséggondozás 


Olasz Tamásné és Pálfalvi Józsefné
Rátz László Vándorgyűlés, Révkomárom 2011. július 5 – 8.

Kivonat

1. Beszámoló a Tehetségpontok akkreditációja során szerzett tapasztalatokról


Röviden az előzményekről:
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Nemzeti tehetség program
Magyar Géniusz Program
Tehetségpontok létrehozása
Célja
Feladatkörei
Tehetségpontok akkreditációja:
Célja
Várható következményei
Regisztrált és akkreditált Tehetségpontok
A matematikai tehetség fejlesztése
A megismerő tevékenység fejlesztése
Elemi gondolkodási műveletek
Matematikai gondolkodás tanítása
Módszerei
Formái
Konkrét tapasztalatok, jó gyakorlatok
Hogyan tovább?

2. Egy most akkreditált tehetségpont: a Varga Tamás Alapítvány és Módszertani Központ bemutatása


„A játéktól a kutatásig”

A Varga Tamás Alapítvány és Módszertani Központ, mint tehetségműhely 2010-2011-ben az NTP-OKA-III-057 pályázati támogatás segítségével tehetséggondozó diákprogramot rendezett "A játéktól a kutatásig" címmel. A program célja a középiskolás tanulók matematikai, természettudományos és műszaki ismereteinek gazdagítása, elmélyítése. Az összesen 90 órás programsorozat foglalkozásai – egyenként 10 órásak – általában szombatonként kerültek megrendezésre, kivétel volt a 2010- i Varga Tamás Módszertani Napok, amelynek keretében került sor "A játéktól a kutatásig" sorozat 4. és 5. napjára.

A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azok segítségével mutassuk meg a matematika alkalmazhatóságát, illetve a természettudományoknak a matematikára gyakorolt gazdagító hatását.A diákokat tanáraikkal együtt hívtuk. A foglalkozásokon egy-egy iskolai csoportban diákok és tanárok együt tevékenykedtek, együtt vettek részt a játékokban, csapatversenyekben és a feladatok megoldásában. A programban a matematikai tartalmak mellett érdekes fizikai, kémiai, biológiai témák is szerepeltek. A változatos munkaformák között több tárlatlátogatásra is volt lehetőség: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban és az ELTE TTK Ásványtárában valamint a Biológiai és a Paleontológiai múzeumában.


A sokszínű program, a kiváló előadók, az érdekes és aktuális témák, a látványos kísérletek, játékok, vetélkedők, a kellemes, barátságos légkör, mindezek együtt eredményezték a sikert. A résztvevő tanárok és diákok egyaránt jól érezték magukat, véleményük szerint hasznos és eredményes volt a program. A közös csoportmunkák a tanulók szociális kompetenciáit is fejlesztették a természettudományos, matematikai, logikai és szövegértési kompetenciák mellett.


Fontosnak tartjuk, hogy a tanárok számára ez szakmai továbbképzésnek is megfelelt, hiszen a tartalmak komplexitása, a változatos munkaformák, módszerek, a diákokkal való közös tevékenységek a tanárok szakmai, pedagógiai, módszertani ismereteit is gazdagították.


Az előadásban néhány részletet is felvillantunk az egyes foglalkozásokból, mutatunk néhány idézetet tanárok és diákok véleményéből.

Budapest, 2011-06-12


Olasz Tamásné és Pálfalvi Józsefné